dwa manm legliz la - 9Marks

Manm legliz la: Kouman lemond konnen kilès ki reprezante Jezi. Dwa rezève 2010 pa ... nap kwè nan li pou lavi etènèl, pandan nap renmen youn lòt ak menm sentete ... tankou: ¨Kris pa rele nou pou fè pati yon legliz, sinon pou soumèt devan li¨. ... antre ladan l: ¨wi mwen se manm legliz la, men poukisa mwen dwe mande ...

dwa manm legliz la - 9Marks - Related Documents

dwa manm legliz la - 9Marks

Manm legliz la: Kouman lemond konnen kilès ki reprezante Jezi. Dwa rezève 2010 pa ... nap kwè nan li pou lavi etènèl, pandan nap renmen youn lòt ak menm sentete ... tankou: ¨Kris pa rele nou pou fè pati yon legliz, sinon pou soumèt devan li¨. ... antre ladan l: ¨wi mwen se manm legliz la, men poukisa mwen dwe mande ...

Ce este o predică „expozitivă”? - 9Marks

apostolii spun, „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui ... cația are de-a face întru totul cu explorarea ... sud, dar amintiți-vă că războiul lor nu era unul ...