Istwa Nouvo Testaman yo

Jak E. Talmage, Jezi, Kris la, 3zèm edisyon (1916). Ansèyman ... ou pa konnen kiyès yon moun ye, chèche li nan seksyon “Moun pou ... se pitit mwen renmen anpil la, li fè kè m kontan anpil. ... Sovè a te vle ede Farizyen yo konprann poukisa li.

Istwa Nouvo Testaman yo - Related Documents

Istwa Nouvo Testaman yo

Jak E. Talmage, Jezi, Kris la, 3zèm edisyon (1916). Ansèyman ... ou pa konnen kiyès yon moun ye, chèche li nan seksyon “Moun pou ... se pitit mwen renmen anpil la, li fè kè m kontan anpil. ... Sovè a te vle ede Farizyen yo konprann poukisa li.