1 Korint - eBible.org

yo, kit yo jwif, kit yo pa jwif, n'ap fè konnen Kris la ki ... osinon avèk renmen, avèk dousè nan kè mwen pou nou? ... Poukisa nou pa kite yo piye nou pito?

1 Korint - eBible.org - Related Documents

1 Korint - eBible.org

yo, kit yo jwif, kit yo pa jwif, n'ap fè konnen Kris la ki ... osinon avèk renmen, avèk dousè nan kè mwen pou nou? ... Poukisa nou pa kite yo piye nou pito?

on lal solomon - eBible.org

Apkuran nu ke lohm nuknuk sin mwet shepherd ngia. 9 Kom su nga lungse na pwaye, lumom arulana kato. Oana horse mutan ma amakin chariot okoal Tokosra.

Josué - eBible.org

marcacunapa achca jutincunami caycan. Chaymi alli can- man Josué libruta liguir chimpancho caycaj mäpantawan liguiptiqui. Libro ushanan capítulo 23–24 ...

A Ch'an̈ Libro - eBible.org

nivac yelc'ochi yed' eb' ayoch yajalil d'a junjun macan̈ smacb'en vin̈ chi'. 4 Nan̈al ab'il val ix yac' jun q'uin̈ chi' vin̈, yic sch'oxanel jantac sb'eyumal vin̈ ...

eng-kjv_1PE.pdf 1 Peter - eBible.org

reported unto you by them that have preached the gospel ... so be ye holy in all manner of conversation; 16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy. 17 And ...

Paul's Letter to Titus - eBible.org

Titus 1:1. 1. Titus 1:12. Paul's Letter to Titus. 1 Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ,*. accordingtothefaithofGod'schosenonesandtheknowl-.